TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41

Sodimed Perfüzyonluk Çözelti, sodyum bikarbonat içeren elektrolit bir çözeltidir. Sodyum bikarbonat, plazma bikarbonat miktarını arttırır, aşırı hidrojen iyonu konsantrasyonunu dengeler, kan pH’sını arttırır ve asidozun klinik belirtilerini düzeltir. Emilip dolaşıma geçen bikarbonat iyonu metabolik alkaloza yol açar. Vücutta asit-baz dengesinin devam ettirilmesi için böbrekler fazla bikarbonat katyonlarını atar; bu durum ise idrar pH’sının yükselmesi ve idrar miktarının artmasına yol açar.

 

Sodimed Perfüzyonluk Çözelti; sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilerde birçok sebepten (renal hastalıklar, kontrol edilemeyen diabet, şok veya şiddetli dehidrasyon, kardiak arrestin neden olduğu dolaşım yetersizlikleri ve şiddetli primer laktik asidoz) ileri gelen metabolik asidozun sağaltımında kullanılır.

Özellikle, karbondioksit tutulmasından ileri gelen respiratorik asidozda; metabolik bozukluklarla ilgili, asit metabolitlerin birikmesinden ileri gelen metabolik asidozda; böbrekler tarafından hidrojen iyonlarının yetersiz atılımı ile ilgili renal asidozda kullanılır.


“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”
Sodimed Perfüzyonluk Çözelti, damar içi (İV) yolla vücut ısısına yakın ve yavaş olarak uygulanmalıdır. Çözeltinin konsantrasyonu hastanın durumuna ve gereksinimlerine göre belirlenir ve konsantrasyonlar dilüe edilmeden (%8.4) veya izotonik (%1.5) olarak kullanılabilir. 4-8 saatlik bir periyod için verilecek sodyum bikarbonat miktarı; asidozun ciddiyeti, total karbondioksit miktarı, kan pH’sı ve hayvanın klinik durumuna göre ayarlanarak yaklaşık 2-5 mEq/kg (veya 2-5 ml/kg) canlı ağırlık olarak uygulanır. Plazma karbondioksit miktarı bilinmiyorsa ortalama bir doz olarak 2 ml/kg canlı ağırlık olarak Sodimed Perfüzyonluk Çözelti, %5’lik dekstroz, izotonik tuzlu su veya uygun bir çözelti içinde uygulanabilir. Tedaviye dilüsyon oranı izotonik (%1.5) olacak şekilde devam edilir. Sağaltımın tamamlanması hayvanın klinik durumuna bağlıdır. Ciddi semptomlar azalırsa uygulama sıklığı ve dozun miktarı azaltılmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Et ve süt için sıfır (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Alkaloz özellikle respiratorik alkaloz, konvulsiyonlar ve konjestif kalp yetersizliği olan hayvanlarda kontrendikedir. Kusma sonucu klor kaybı olan hayvanlarda ve hipokloremik alkaloz oluşturduğu bilinen diüretiklerin kullanıldığı hayvanlarda kontrendikedir. Aşırı miktarda sodyum bikarbonat uygulanmasından alkalozis riski nedeniyle kaçınılmalıdır. Sodimed Perfüzyonluk Çözelti hipertonik bir çözeltidir ve dikkatli uygulanmalıdır. Metabolik asidozu düzeltme sırasında plazma sodyum konsantrasyonunda istenmeyen bir artış meydana gelebilir. Sodyum bikarbonat çözeltilerinin hızlı enjeksiyonu tehlikeli olup, intra ve ekstrasellüler iyon konsantrasyonlarını bozarak ölüme neden olabilir. Oliguri ve anurili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karton kutu içerisinde 20, 50, 100 ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmaktadır.

E-BÜLTENE KAYIT OL