TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
DANOCIN Enjeksiyonluk Çözelti
DANOCIN Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 25 mg Danofloksasine eşdeğer danofloksasin mesilat içeren steril, berrak, akışkan, soluk sarı renginde, enjeksiyona uygun bir çözeltidir. 
Keçi Sığır Koyun

Danofloksasin özellikle sığırlarda solunum ve sindirim sistemi hastalıklarına neden olan Enterobacteriaceae ailesindeki Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus somnus, Manhnheimia (Pasteurella) haemolytica ve Pasteurella multocida gibi erobik Gram negatif bakterilere karşı in vitro etkinliği çok iyi olan sentetik antibakteriyeldir.
Danofloksasin, mikroorganizmalarda DNA jiraz (topoizomerazlar) enzimini inhibe ederek bakterilerin çoğalmasında hayati öneme sahip DNA sentezini ve kopyasının çıkarılmasını önlemek suretiyle bakterisit etki gösterir. Gram negatif bakterilerde DNA jiraz asıl hedef iken Gram pozitif bakterilerde topoizomeraz IV’ün hedef enzim olduğu son zamanlarda ortaya konulmuştur.
Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlar da dahil Neisseria gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir.
Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi ve Mycobacterium sp.orta derecede duyarlılık gösterir. Anerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.
DANOCIN uygulama sonrası enjeksiyon bölgesinden hızla emilir ve akciğer, enterik ve lenfatik dokuda yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Akciğer dokusunda 1 saat içinde ulaştığı konsantrasyon plazma konsantrasyonunun yaklaşık 4 katıdır. Biyoyararlanım yaklaşık % 90’dır. 

Sığırlarda ve buzağılarda: Danofloksasine duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında  (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus) ve buzağı septisemilerinde (Escherichia coli) kullanılır. 

‘Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;’
Deri altı, kas içi ya da damar içi yolla 1.25 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı) uygulanır. DANOCIN Enjeksiyonluk çözeltiyle tedavi günde 1 defa ve 3 gün süre ile devam edilir. İlk 3 enjeksiyona rağmen arzu edilen derecede iyileşme sağlanamayan ağır vakalarda tedavi iki gün daha devam ettirilebilir. Ağırlığı 450 kg’dan fazla olan sığırların tedavisi için, doz her enjeksiyon bölgesine 20 ml’den fazla uygulanmayacak şekilde bölünmelidir. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. 

E-BÜLTENE KAYIT OL