TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
Oksimed La Enjeksiyonluk Çözelti
Oksitetrasiklin 200mg
Buzağı Keçi Koyun Domuz

OKSIMED LA Enjektabl Çözeltinin etken maddesi olan oksitetrasiklin; tetrasiklin grubu bir antibakteriyel olup, bakterilerde ribozomal 30 S alt ünitesine bağlanarak protein sentezini engelleyerek bakteriostatik etki gösterir. Oksitetrasikline karşı mikroorganizmaların duyarlılıkları aşağıdaki gibidir.
İyi ya da orta derecede duyarlı mikroorganizmalar; Gram pozitif aeroblar: Bacillus spp., Corynebacterium spp., Erysipelotrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes ve Streptococci türü bakteriler. Gram negatif bakteriler: Actinobacillus spp., Bordetella spp., Brucella spp., Francisella tularensis, Haemophlius spp., Lawsonia intracellularis, Pasteurella multocida, Yersinia spp., Campylobacter fetus, Borrelia spp. ve Leptospira türü bakteriler. Anerobik mikroorganizmalar: Actinomyces spp., Fusobakterium spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp (C. psittaci de dahil), Ricketsiyalar (Coxiella burnetti ve Ehrlichia türleri de dahil) ve Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma gibi protozoonlar. Değişken duyarlılık gösteren mikroorganizmalar; Kazanılmış dirençten dolayı Staphylococci, Enterococci, Enterobacteriaceae ailesinden Enterobacter spp., E.coli, Klebsiella spp. ve Salmonella türü bakteriler ile anerobik bakterilerden Bacteroides spp ve Clostridium spp. bakteriler değişken duyarlılık gösterirler. Dirençli organizmalar; Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa ve Serratia sp., Mycoplasma türlerinden M. bovis ve M. hyopneumoniae dirençli bakterilerdir.

Sığır, keçi ve koyunlarda oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen septisemi, solunum, gastrointestinal ve ürogenital sistem, yumuşak doku enfeksiyonları ile viral enfeksiyonların duyarlı bakterilerden kaynaklanan sekonder enfeksiyonlarında endikedir. Sığırlarda; Bronkopnömoni, yol vurgunu, Kolibasilloz ve difteri (Necrobasillosis), Anaplasmozis, Leptospirozis, Panarisyum, Odun Dil (Wooden Tongue) hastalıklarında, Koyun ve keçilerde; Solunum yolu enfeksiyonları, tırnak çürüğü ve göbek iltihabı tedavisinde kullanılır.

'Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;’

OKSIMED LA Enj. Çöz., tüm hayvanlarda kas içi yoldan uygulanır.
Parenteral farmakolojik doz: 20 mg/kg canlı ağırlık/gündür.
Pratik doz: Derin kas içi enjeksiyon ile 1 ml/10 kg canlı ağırlık/gündür.
Gerekli görülen hallerde tedavi 3 günlük aralar ile tekrarlanabilir. Bir enjeksiyon bölgesine, sığırlarda 10 ml, keçi ve koyunlarda 5 ml’den fazla uygulamadan kaçınılmalı, toplam doz iki veya daha fazla enjeksiyon böl¬gesine bölünmelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Damar içi yolla kesinlikle uygulanmamalıdır
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süreleri (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 28 gün geçmeden sığır, keçi ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütü tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen sığır, koyun, keçilere uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLAR

Damar içi yolla uygulanmaz. At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır. Tetrasikline duyarlı hay¬vanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 25, 50 ve 100 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmaktadır.

E-BÜLTENE KAYIT OL