TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
Marbomed Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

Marbofloksasin 100 mg

Sığır Domuz

MARBOMED Enjeksiyonluk Çözelti içerisinde yer alan etkin madde Marbofloksasin, veteriner kullanımı için geliştirilmiş bir florokinolondur. DNA-jiraz enzimini inhibe ederek etkiyen Marbofloksasin yapısın¬daki oksadiazin halkası nedeniyle diğer florokinolonlardan farklıdır. Bu halka moleküle uzun bir atılma yarı ömrü ve iyi bir biyoyararlanım sağlar. Marbofloksasin, geniş spektrumlu, bakterisit etkili sentetik bir moleküldür. Gram pozitif bakterilerin pek çoğuna (özellikle Staphylococcus, Streptococcus), Gram negatif bakterilere (Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Cit¬robacterfreundii, Enterobactercloacae, Serratiamarcescens, Morganellamorganii, Proteus türleri, Klebsiellatürleri, Shigellatürleri, Pasteurellatürleri, Haemophilustürleri, Moraxellatürleri, Pseudomonastürleri) ve Mycoplasmatürlerine karşı etkilidir.

MARBOMED, sığırlarda marbofloksasine duyarlı Pasteurella multocida, Mannheimia haemolitica, Mycoplasma bovis ve Escherichia coli suşlarına etkilidir. Pasteurella multocida, Mannheimia haemolitica ve Mycoplasma bovis’in sebep olduğu solunum yolları enfeksi¬yonları ve Escherichia coli’nin sebep olduğu akut mastitis tedavisinde kullanılmaktadır.


“Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;”
MARBOMED Enjeksiyonluk Çözelti sığırlara parenteral yolla (deri altı, kas içi, damar içi) günde 2 mg/kg canlı ağırlık hesabı ile her 50 kg canlı ağırlık için 1 ml kullanılmalıdır. Tedaviye aralıksız olarak 3-5 gün süre ile devam edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 6 gün geç¬meden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1.5 gün (3 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI
Kinolonlar genel olarak atlarda ölüme kadar giden kolite yol açar. Bu yüzden atlarda kullanıl¬mazlar. Karaciğer ve böbrek yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Damızlık olarak kullanılan veya kullanılacak olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanım: Farelerde yapılan teratojenik çalışmada, gebeliğin 6. gününden 15. gününe kadar gebe hayvanlara 10, 85, 700 mg/kg canlı ağırlık/gün oral yolla verildi. Bu dozların hiçbirinde teratojenisite görülmedi. 700 mg/kg canlı ağırlık marbofloksasin’de, fötal ağırlıkta ve her bir batımdaki canlı fötus sayısında azalma ile rezorpsiyoninsidansında yükselmeye neden olduğundan fötotoksik idi; fötotoksisiti için etki görülmeyen düzey (NOEL) 85 mg/kg canlı ağırlık idi. Maternaltoksisite 85 ve 700 mg/kg canlı ağırlıkta görüldü, 10 mg/kg canlı ağırlıkta görülmedi.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda karton kutu içinde sunulmaktadır.

E-BÜLTENE KAYIT OL