TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
MEDİQUİNOL-E %10 ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ
Mediquinol-E %10 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

Enrofloksasin 100mg

Buzağı Keçi Koyun Domuz

Florokinolon gurubunda yer alan Enrofloksasin, Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler ile mikoplazmaları kapsayan geniş etki spektrumuna sahip sentetik bir antibakteriyeldir. Enrofloksasin, mikroorganizmalarda DNA jiraz (topoizomerazlar) enzimini inhibe ederek bakterilerin çoğalmasında hayati öneme sahip DNA sentezini ve kopyasının çıkarılmasını önlemek suretiyle bakterisit etki gösterir. Gram negatif bakterilerde DNA jiraz asıl hedef iken Gram pozitif bakterilerde topoizomeraz IV’ün hedef enzim olduğu son zamanlarda ortaya konulmuştur.
Başlıca duyarlı bak¬teriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve Gentamisine dirençli olanlarda dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlar da dahil Neisseria gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir. Strep, suis, Strep, agalactia, Strep dysgalactia, Strep, zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir. Anerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. multophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Sığır ve koyunlarda enrofloksasine duyarlı gram negatif, gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Bu kapsamda Pasteurella haemolytica ve Pasteurella multocida’dan ileri gelen pnömoniler, Pleuropneumonia, enzootik pnömoni gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, kuzu ve oğlaklarda E.coli enfeksiyonlarında (Kolibasilloz, Koliseptisemi), sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında, viral enfeksiyonlarla seyreden duyarlı bakterilerin oluşturduğu sekonder enfeksiyonlarda kullanılır.

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edil¬mediği takdirde”
MEDIQUINOL-E %10 Enj. Çöz., parenteral olarak deri altı (SC), kas içi (İM) veya damar içi (İV) yolla uygulanır.
Parenteral farmakolojik doz: 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gündür.
Pratik doz: 1 ml/40 kg canlı ağırlık/gündür.
Genel tedavi süresi 3 gündür.
Doz komplike solunum yolu enfeksiyonlarında ve Salmonellozis’te iki katına, uygulama süresi ise 5 güne çıkartılabilir.
Aynı uygulama noktasına büyükbaş hayvanlarda maksimum 10 ml, küçükbaş hayvanlarda maksimum 5 ml enjekte edilir. Daha fazla ilaç verilmesi gerekiyorsa, farklı bir uygulama bölgesi seçilmelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süreleri (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün koyunlar 10 gün kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün ( 8 sağım) inek sütü tüketime sunulmamalıdır. Sütü insan gıdası olarak kullanılan koyunlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda kullanımı kontrendikedir. Atlarda ve damızlık olarak kullanılacak olan genç hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Kinolonların genç hayvanlarda kıkırdak dokuya istenmeyen etkileri nedeniyle gebe hayvanlarda kullanımından kaçınılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
25 ml, 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli flakonlarda karton kutu içinde sunulmaktadır.

E-BÜLTENE KAYIT OL