TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41Çalışanların ve tüm paydaşların sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına ve ilgili diğer yasal şartlara uymasını,

 

Kuruluşumuzda iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

 

İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,

 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını,

 

Hizmet veren tedarikçi ve ziyaretçilerin de kuruluşumuz tarafından benimsenen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

 

Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle; güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini

 

Faaliyetlerimizde çevre ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek,

E-BÜLTENE KAYIT OL