TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
MEDECOX Oral Çözelti Tozu
MEDECOX Oral Toz/Vip, her gr’ında 10 mg Dekokuinat içeren; açık beyaz homojen tozdur.
Buzağı Koyun

MEDECOX Oral Toz/Vip içerisindeki Dekokuinat, kinolon grubu içinde yer alan, antiprotozooner madde olan 4-hidroksikinolon’un kimyasal sentezi ile elde edilen bir maddedir. Etkisini parazitlerde mitokondriyal stokrom sisteminde elektron aktarımını engelleyerek gösterir. Koksidialarda sporozoit safhasını etkiler. Parazitler konakçı hücresine girmelerine rağmen, ilaçların etkisiyle bundan sonraki gelişmelerine devam edemezler. İnce barsaklarda erken gelişme dönemlerinde bulunan Eimeria sp ve Toxoplasma sp. parazitlerinin gelişmelerini durdurarak klinik olarak hastalığın görülmesine engel olur.
Dekokuinat hızla absorbe olur ve gastrointestinal bölgeden hızla geçerek, değişmemiş halde dışkı ile atılır. Verilen dozun tamına yakını bu yolla atılır. Sığırlarda, idrar yolu atılma oranı oldukça azdır. Dekokuinat, sığırlarda yoğun bir şekilde metabolize olmadan atılır ve ana komponent yenilebilir dokularda ve dışkıda bulunur. Absorbsiyon, dağılma ve atılma yolu ve hızı bakımından cinsiyete bağlı bir değişiklik görülmez.
Buzağı ve kuzulardaki atılma kinetiği karşılaştırıldığında koyunlarda sığırlara nazaran aynı oranda veya biraz daha hızlı atıldığı görülmüştür.

MEDECOX Oral Toz/VİP kuzu ve buzağılarda, Koksidiosis tedavi ve kontrol altına almak amacıyla kullanılır. Ayrıca dişi koyunlarda Toxoplasmosis nedeniyle oluşan perinatal kayıpları ve abortusları önlemek için hayvanların yemlerine katılarak kullanılır. Gebe koyunlarda da kullanılabilir.

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”
Buzağılarda koksidiyozisin önlenmesinde: Farmakolojik doz 0,5 mg/ kg.c.a./gün’dür.
Hayvanların tüketeceği günlük yeme karıştırılır ve 28 gün boyunca verilir. Eğer hastalık riski varsa tedaviye devam edilir.
Buzağılarda koksidiyozisin tedavisinde: Farmakolojikdoz 1 mg /kg. c.a./ gün’dür.
Hayvanların tüketeceği günlük yeme karıştırılır ve 28 gün boyunca verilir.
Kuzularda koksidiyozisin önlenmesi amacıyla gebe koyunlarda kullanım:
Farmakolojik doz 0,5 mg /kg. c.a./ gün’dür.
Hayvanların tüketeceği yeme karıştırılır ve 28 gün boyunca verilir. Eğer hastalık riski varsa tedaviye devam edilir.
Kuzularda koksidiyozisin tedavisi amacıyla: Farmakolojikdoz 1 mg /kg. c.a./ gün’dür.
Hayvanların tüketeceği yeme karıştırılır ve 28 gün boyunca verilir.
Koyunlarda Toxoplasmosis nedeniyle oluşan perinatal kayıpları ve abortusları önlemek için: Farmakolojik doz 2 mg/kg.c.a./gün’dür.
Hayvanların tüketeceği günlük yeme karıştırılır. Kuzulamadan 14 hafta önce ilaç kullanılmaya başlanarak devamlı kullanılmalıdır.
İlaçlı yemin hazırlanışı:
Eşit bir dağılım sağlamak için kullanılacak miktardaki her 1 birim MEDECOX Oral Toz/Vipiçin 6 birim yemle ile ön karışıma tabi tutulmalıdır. Yem günlük olarak hazırlanmalıdır.

20 gr’lık beyaz plastik şişelerde kutulu olarak, 500 gr, 1 kg, 2.5 kg ve 5 kg’lık beyaz plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur

E-BÜLTENE KAYIT OL