TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
Mediflor-E %30 Enjeksiyonluk Çözelti
BİLEŞİMİ
Florfenikol 300mg
Sığır Domuz

MEDIFLOR-E %30 Enjeksiyonluk Çözelti, florfenikole duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif bakte¬rilere karşı etkili, geniş spektrumlu, sentetik bir bakteriyostatik antibakteriyeldir. Bakterilerin 50 S ribozomal alt birimlerine bağlanarak protein sentezini inhibe eder. Başlıca duyarlı bakteriler şunlardır: Gram pozitif bakteriler: Actinomyces sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathie, Listeria monocytogenes, çoğu Staphylococcus sp., Streptococcus sp. ve Clos¬tridium sp. Gram negatif bakteriler: Actinobacillus sp., Bordetella bronchiseptica, Enterobacteraceae (E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp.), Haemophilus sp., Leptospira sp.. Moraxella sp. ve Pasteurella sp. Tüm anaeroblar genellikle duyarlıdır. Rhodococcus equi’e etkisi orta derecededir. Mycobacterium sp. ve Nocardia sp. ise dirençlidir. Kas içi uygulama sonrası hızlı bir şekilde emilir ve serum konsantrasyonu uygulamadan 60 saat sonra yaklaşık 0.19 µg/ml’dir. Proteine bağ¬lanma oranı %12,7-18,3 arasında değişir. Akciğer, karaciğer, böbrekler başta olmak üzere tüm vücuda dağılır, idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atılır.

MEDIFLOR-E %30 Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlarda, florfenikole duyarlı bakterilerin neden olduğu hastalıkların sağaltımında kullanılır. Bu kapsamda başlıca; Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus ve Corynebacterium pyogenes’ın neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarında (BRD), Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicusun neden olduğu ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarında, Moraxella bovis’in neden olduğu keratokonjuktivitis (pink eye) hastalığında, Bakteriyel kaynaklı buzağı ishallerinin sağaltımında kullanılır.

“Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;”
MEDIFLOR-E %30 Enjeksi¬yonluk Çözelti, kuru, steril bir iğne (tercihen 16 no’lu) ve enjektör ile sığırlara kas içi veya deri altı yolla uygulanabilir.
Kas içi uygulama:
Sığırlara, sadece boyun bölgesine, kas içi yolla, 15 kg canlı ağırlık için 1 ml (20 mg florfenikol/ kg canlı ağırlık) dozda uygulama yapılır. 48 saat süreyle kandaki etkili yoğunluklarını korur. 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır.
Deri altı uygulama:
Sığırlara, deri altı yolla, 15 kg canlı ağırlık için 2 ml (40 mg florfenikol/kg canlı ağırlık) dozda uygulama yapılır. 84-156 saat (3.5- 6.5 gün) süreyle kandaki etkili yoğunluklarını korur. Deri altı uygulama için tek doz yeterlidir.
Bir enjeksiyon bölgesine 10 ml’den fazla uygulama yapıl¬mamalı, gerekirse doz bölünerek uygulanmalıdır. Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır. Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulama¬sından sonra eti için yetiştirilen sığırlar kas içi uygulamalarda 30 gün, deri altı uygulamalarda 44 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal ineklerde kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. Reprodüksiyonla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadı¬ğından gebelerde ve damızlık boğalarda kullanılması önerilmemektedir. Gebelikte Kullanım: Reprodüksiyonla ilgili çalışma¬lar henüz tamamlanmadığından gebelerde kullanılması önerilmemektedir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20, 50 ve 100 ml’lik saydam cam şişelerde /karton kutuda

E-BÜLTENE KAYIT OL