TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
Tilotarmed %20 Enjeksiyonluk Çözelti
Tilosin baz 200mg
Keçi Sığır Koyun

Tilotarmed %20 Enjeksiyonluk çözeltinin etken maddesi olan Tilosin, Streptomycesfradiae kültürlerinden elde edilen makrolid grubu bir antibiyotiktir. İlaç bakterilerde 50S ribozomal alt birimine bağlanıp protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Tilosin başlıca Gram pozitif bakterilere etkinlik gösterir. Tilosine duyarlı başlıca bakteriler şunlardır: Mycoplasma spp.,Leptospira spp., Erysipelotrix rhusopathie, Morexella bovis, Borrelia anserina, Arcanobacterium pyogenes, Clostridium spp., Actinomyces spp., Bacillusspp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Fusobacterium necrophorum, Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Treponemahyo dysenteria. Tilosin özellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda oldukça etkilidir. Staph. aureus suşları arasında dirençli suşlar oluşabilir. Nocardiaspp., Pseudomonasspp., Chlamydia spp., Mycobacterium spp., Enterobacteriaceae, B. fragilis, E. coli, Klebsiella s pp. dirençlidir. Kas içi yolla keçilere 15 mg/kg dozunda verilen tilosin 2 saat içerisinde 1.5 µg/kg’lık ortalama kan serumu yoğunluğuna ulaşır. Duyarlı bakteriler üzerinde minimum inhibitör kan yoğunluğu 0.1-0.5 µg/kg dozunda bile kolayca mikoplazmalara etkiyebilir. Plazma yarı ömrünün de 4-5 saat olduğu saptanmıştır. Emilen tilosin serbestçe bütün vücuda dağılır. İdrar ve safra yoluyla atılır. Süte ve yumurtaya önemli yoğunluklarda geçer.

Sığır, koyun ve keçilerde pnömoni, bronkopnömoni, ayak çürüğü (nekrotik pododermatitis), buzağı difterisi, dizanteri, metritis, akut mastitis, leptospirosis,enteritis, artritis, agalaksia, keçi ciğer ağrısı ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen diğer solunum sistemi, sindirim sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının; köpek ve kedilerde solunum yolu enfeksiyonları, dış kulak iltihabı, leptospirosis ve viral hastalıklarla birlikte seyreden sekonder bakteriyel enfeksiyonların; hindilerde CRD başta olmak üzere solunum sistemi, sindirim sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz: Sığırlara 4-10 mg/kg canlı ağırlık/gün, koyun, keçi, kedi, köpek ve hindilere 10 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda uygulanır. Ürün tüm hedef hayvanlara kas içi (im) olarak uygulanır. Pratik doz kas içi yolla; sığır için 100 kg canlı ağırlığa 2-5 ml, koyun-keçi için 40 kg canlı ağırlığa 2 ml, kedi-köpek için 10 kg canlı ağırlığa 0.5 ml, hindi için 5 kg canlı ağırlığa 0.3 ml dozunda uygulanır. Tedavi için 5-6 günlük uygulama yeterli olmaktadır. Aynı enjeksiyon yerine sığırlarda 10 ml’den, koyun ve keçilerde ise 5 ml’den fazla uygulanmamalıdır. Gerektiğinde toplam doz bölünerek farklı noktalara uygulanmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Tedavisüresinceve son ilaç uygulamasından sonar eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 28 gün geçmeden, hindiler ise 5 günsüreylekesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI
Tedavi dozlarında hedef türlerde kontrendikasyonu bulunmamaktadır. Tilosin atlara (tel tırnaklılara) kesinlikle uygulanmamalıdır. Sığırlarda iv. olarak kullanılması şok, dispne ve depresyon oluşturur. Bu nedenle, sığırlarda damar içi yolla uygulanmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20 ml, 50 ml, 100 ve 250 ml’lik amber renkli flakonlarda karton kutulu

E-BÜLTENE KAYIT OL