TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
MEDİFLOR %30 Oral Çözelti
Beher ml. sinde 300 mg florfenikol içeren, berrak açık sarı renkli bir çözeltidir.
Tavuk

Florfenikol, yapı yönünden kloramfenikole benzeyen, p-nitro yerine p-metilsülfonil ve 3’ karbon atomunda primer alkol yerine de flor taşınmasıyla ondan ayrılan antibakteriyel özellikte bir bileşiktir.  Florfenikol bakteriyostatik etkilidir ve ribozomal düzeyde bakterinin protein sentezini inhibe  ederek bakterilerin gelişmesini durdurur. Geniş bir etki spektrumuna ve sistemik antibakteriyel etkiye sahiptir. Gram negatif bakterilere karşı güçlü antibakteriyel etkisi vardır. Florfenikol kimyasal yapısında yer alan flor grubu nedeniyle enzimatik deaktivasyona uğramaz, bu nedenle aynı grupta bulunan ve diğer antibakteriyellere direnç kazanmış olan gram negatif bakterilere etkisi fazladır. Florfenikol, özellikle kanatlılarda kolibasilloza  neden olan Escherichia coli üzerine güçlü antibakteriyel üstünlüğe sahiptir. In vitro laboratuar testlerinde Florfenikolun, kanatlı ve diğer hayvanlardan izole edilen gram pozitif (Coryneobacterium pyogenes, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Clostridium spp) ve gram negatif (E.coli, Pasteurella haemolytica, P.multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumonia) patojen mikroorganizmalara karşı etkili olduğu gösterilmiştir. İlaç oral yola uygulandığında sindirim kanalından hızla emilir, kan dolaşımı ile vücut dokularına yayılır, 20 mg/kg dozla uygulama sonrası idrar ve dışkıda yapılan ölçümleri sonucunda; Florfenikol 24 saat içerisinde başlıca %97 oranında idrar ve geri kalanı dışkı ile atılıp, idrarla değişmemiş olarak (%52) ve oksamik asit halinde (%25) Florfenikol baz (% 7.5) olarak atılmıştır. Bu metabolitlerin, antibakteriyel etkinliğe yakın bir etkiye sahip olduğu bildirilmektedir.

MEDİFLOR %30 Oral Çözelti, etlik piliçlerde E.coli nin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının (E.coli solunum hastalığı, sakkulit veya koliseptisemi) ve Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonlarının tedavisi amacı ile kullanılır.

“Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde.”
MEDİFLOR %30 Oral Çözelti, etlik piliçlerde 5 gün süre ile 20 mg/kg/canlı ağırlık/gün dozunda içme suyu içine katılarak kullanılır. Pratik doz olarak her 1500 kg canlı ağırlığa 100 ml veya 3000 kg canlı ağırlığa 200 ml MEDİFLOR % 30 Oral Çözeltiiçme suyuna katılır. İlaçlı su tedavi sırasında tek su kaynağı olarak sağlanmalıdır. İçme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

E-BÜLTENE KAYIT OL