TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu
PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu, her gr’ında 450 mg Tiamulin hidrojen fumarat içeren, suda çözünerek verilmeye müsait beyaz-açık krem renkli toz bir müstahzardır.
Tavuk Hindi

PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu‘nun etken maddesi olan Tiamulin hidrojen fumarate (veya 14-desoxy-14[(2-diethylamino-ethyl) mercaptoacetoxyj), yarı sentetik olarak türetilmiş pleuromutin grubu bir antibiyotiktir. Patojen mikoplazma ve bakterilerin protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Aşağıda belirtilen patojenik Mycoplasm türlerine, gram pozitif ve bazı gram negatif bakterilere karşı klinik olarak etkinlik gösterir:
Mycoplasm spp.: Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, Ureaplasma spp., M. hyopneumoniae (syn. M. suipneumonia), M. hyorhinis, M. hyosynoviae, M. dispar, M. bovirhinis, M. bovis.
Gram-pozitif: Clostridium perfringens, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix spp.,Corynebacterium pyogenes.
Gram-negatif: Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Campylobacter (Vibrio) coli
Treponema: Serpulina (treponema) hyodysenteriae. Leptospira:Leptospira spp.
Memeliler ve kanatlılarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, tiamulinin oral ya da enjeksiyon yoluyla alınmasından sonra hızlı ve hemen hemen tamamen emildiğini ve ilacın klirensinin klasik farmakokinetik modelleri takip ettiğini göstermektedir. Oral uygulamanın ardından, gastro-intestinal yoldan hızla absorbe olur ve 2-4 saat içinde maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır. Uygulamanın ardından tiamulin, 24 saat içinde çok az ya da hiç biyolojik aktiviteye sahip olmayan metabolitlerine hızla dönüşür. Çoğunluğu safradan dışkı ile, az bir kısmı da idrarla atılır.

PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu; etçi ve damızlık tavuk ve hindilerde tiamuline duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlarda kullanılır. Başlıca Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae kaynaklı hastalıkların, solunum sistemi (Kronik solunum hastalığı) ve artiküler sistem enfeksiyonların (infeksiyöz sinovitis) tedavisinde etkilidir.

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde”
Kronik Solunum Hastalığının (CRD) ve Hava kesesi Yangısının (air sacculitis) ve enfeksiyöz sinüzit tedavisinde farmakolojik doz ortalama 30-60 mg Tiamulin  / kg canlı ağırlık/ gündür.
Tavuklarda ve Hindilerde Pratik Doz:
750 kg canlı ağırlık için 100 gr PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu yeterlidir. Tedaviye 3-5 gün devam edilir. 

E-BÜLTENE KAYIT OL