TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
MEDIQUINOL %10 Oral Çözelti
Mediquinol %10 Oral Çözeltiberrak açık sarı renkli bir çözelti olup 1 ml’sinde 100 mg Enrofloksasin baz içerir.
Tavuk Hindi Buzağı Koyun

Mediquinol %10 Oral Çözelti’nin etkin maddesini oluşturan Enrofloksasin 3. kuşak florokinolon grubu bir antibakteriyeldir. Enrofloksasin, bakteri sitoplazmasında bulunan ve bakterilerin metabolik faaliyetlerinde temel enzimi olan DNA-giraz (topoizomeraz II) enzimini inhibe ederek, DNA sentezi ve replikasyonunu bozmak suretiyle bakterisidal etkinlik gösterir.
Başlıca duyarlı bakteriler: E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Camphylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophylus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlar da dahil N.gonorhoeae, N.meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholarae, Mycoplasma sp.'dir.
Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zoopidemicus, R. equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.
Anaerobik kokların çoğu Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.
Çözelti halinde hayvanlara ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalından hızla ve %60’dan daha yüksek oranda emilir ve tüm vücut dokuları ile sıvılarına yüksek konsantrasyonlarda ulaşır. Safra, karaciğer, akciğer ve böbreklerde yüksek yoğunluklara ulaşır, ancak akciğerdeki yoğunluğu plazmadakinin bir kaç katına çıkabilir. Ortalama 0,5-2 saat içinde doruk plazma yoğunluğuna ulaşır ve etkin yoğunluğunu ortalama 12 saat korur. Enrofloksasin vücutta siprofloksasin dahil birçok etkili, etkisiz metabolite çevrilir. Eliminasyonu büyük oranda böbreklerden ve safradan gerçekleşir.

Mediquinol %10 Oral Çözelti, etçi tavuklarda: CRD, Mycoplasmosis, Colicepticemia, Coryza, Fowl Cholera (tavuk kolerası), Fowl Typhoid (tavuk tifosu), Salmonellosis, Staphylococcus ve Streptococcus enfeksiyonlarında, rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda; Colibacillosis, Pasteurollosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan solunum ve üriner sistem enfeksiyonları ile viral hastalıklar sonucu oluşan sekonder bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. 

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”
Mediquinol %10 Oral Çözelti’ nin etçi tavuklarda uygulanacak dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, içme suyuna ilave edilerek kullanılır. Pratik olarak her 1000 kg canlı ağırlık için günde 100 ml ilaç yeterlidir. Gerekli ilaç miktarı yeteri kadar su ile karıştırılır ve 3 gün boyunca içirilir. Salmonellosis’te veya şiddetli enfeksiyonlarda 5 güne çıkarılmalıdır. Etkinlik kaybının olmaması açısından ilaçlı suyun günlük olarak hazırlanması gerekir, ilacın karıştırılacağı suyun asit karakter taşımamasına özen gösterilmelidir.
Rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılardaise ilaç dozu 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gün esası ile 40 kg canlı ağırlığa 1 ml Mediquinol olacak şekilde içme suyuna ilave edilerek 3-5 gün süreyle uygulamaya devam edilir.

E-BÜLTENE KAYIT OL