TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
SULFA-TERRA Oral Çözelti Tozu
Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu sarımsı-beyaz renkli, kendine özgü kokulu, suda kolayca çözünebilen toz olup her gramında; Sulfadimetoksin sodyum 500 mg (baza eşdeğer), Oksitetrasiklin hidroklorür 150 mg (baza eşdeğer), Vitamin A 10.000 lU, Vitamin C 12 mg içerir.
Tavuk Hindi Buzağı Koyun

SULFA-TERRA Oral Çözelti Tozu dengeli oranlarda Sulfadimetoksin Sodyum ve Oksitetrasiklin Hidroklorür karışımı esasına dayanan güçlendirilmiş bir sülfonamid kombinasyonudur. Kombinasyonda yer alan sulfadimetoksin sodyum bakteri hücresinde bulunan ve nükleik asid sentezi ile hücre çoğalması için gerekli folik asid biosentezini, dihidrofolik asit yapısında bulunan para-aminobenzoik asid molekülünün yerine geçerek ve oksitetrasiklin hidroklorürde bakteri hücresinde yer alan 30 S ribozomal alt ünitesine bağlanarak aminoasil-tRNA'nın, mRNA- ribozomal kompleksine bağlanmasını dolayısıyla peptid zincirine yeni amino asid moleküllerinin eklenmesini ve böylece protein sentezini bloke ederek önlerler. Böylece, duyarlı patojen bakterilerde sinerjistik tipten bakteriostatik ve bazı durumlarda bakterisidal etki şekillenir ve çoğu gram pozitif ve gram negatif bakterileri kapsayan geniş bir antibakteriyel spektrum sağlanır.
Sulfonamid +oksitetrasiklin kombinasyonlarına başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:
-Gram pozitif aeroblar: Bacillus spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes, staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Actinomyces spp.
-Gram negatif aneroblar: Actinobacillus spp., Bordetella spp., Francisella tularensis, haemophilus spp., Pasteurella multocida, P. Haemolytica, Campylobacter fetus, Bornelia spp., Leptospira spp., Moraxella bovis, E. coli. Salmonella spp, Klebsiella spp., Proteus sp., Yersinia spp.,
Rickettsia spp., Pseudomonas aeroginosa. Mycoplasma spp., Mycobacterium spp., serratia spp., dirençli olarak kabul edilir.

Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu, rumen faliyetleri başlamamış buzağı ve kuzular ile tavuklarda özellikle yukarıda belirtilen duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır.
Bu kapsamda olmak üzere;
Etçi tavuklarda; CRD, salmonellosis, koliseptisemi, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonlarında ve duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan diğer enfeksiyonlarda,
Buzagı ve kuzularda; bakteriyel kökenli ishaller, gastro-enteritisler, koliseptisemi, bronkopnömoniler ve buzağı difterisinde kullanılır.

'Veteriner hekim tarafindan başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde'
Tavuklarda; her 5 kg canlı ağırlık için günlük 1 gr Sulfa-Terra hesabıyla, içme suyu içerisinde uygulanır. Kümes hayvanları sayısına ve su tankının hacmine göre hesaplanan toplam Sulfa-Terra miktarı önce 8-10 litre suya katılarak homojen bir karışım elde edilir. Böylece hazırlanan yoğun karışım su tankına aktarılarak iyice karıştırılır ve gün boyu sürekli olarak içirilir. Günlük verilecek ilaç miktarının taze olarak hazırlanması gerekir. Tedaviye 4-6 gün devam edilir.
Kuzu ve buzağılarda; her 10 kg canlı ağırlık için ilk gün 0.5 gram ve sonraki günlerde idame dozu 0.25 gram hesabı 4 gün olmak üzere toplam 5 gün süreyle ilaç kullanılır. Gerekli olan ilaç, bir miktar suyla karıştırılarak hayvanlara içirilir.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Rumen florasına olumsuz etkilerinden dolayı rumen faaliyetleri başlamış kuzu ve buzağılarda kullanılmamalıdır.

E-BÜLTENE KAYIT OL