TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
MEDOX %20 Oral Çözelti
MEDOX, her ml oral çözeltide 200 mg Doksisikline eşdeğer Doksisiklin hiklat tuzu içeren; açık parlak, kahverengimsi turuncu oral çözeltidir.
Tavuk Hindi Buzağı

MEDOX Oral Çözeltietken maddesi Doksisiklin, yarı sentetik, tetrasiklin türevi geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Çok sayıda gram pozitif ve gram negatif bakteriye karşı bakteriyostatik etki gösterir. Bakteri ribozomunun 30 S alt ünitesindeki reseptöre bağlanarak mRNA ribozomundaki akseptöre, aminoasil tRNA’nın bağlanmasını engeller ve peptid zincirine yeni amino asit bağlayamadığından protein sentezini inhibe eder. Doksisiklinin etkili olduğu bakteriler aşağıdaki gibidir;
Gram-pozitif aerob bakteriler (Bacillus sp.,Corynebacterium sp., Erysipelothrixrhusiopathia, Listeriamono cytogenes ve Streptococci), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisellatularensis, Haemophilus sp., Pasteurellamultocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacterfetus, Borrelia sp., Leptospira sp. ve Moraxellabovis), anaerob bakteriler (Actinomyces sp.,Fusobacterium sp.) ve Mycoplasma, Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiellaburnetti, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir.
Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp.,Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klepsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob bakterilerden Bacteroides sp. Ve Clostridiumsp.’ye etkisi değişkendir.
Mycobacterium sp.,Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovisve M. Hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.
Oral yolla uygulandığında etkili kan konsantrasyonuna ulaşır ve etkin düzeyini ortalama 6-12 saat korur. Biyoyararlanımı ortalama %80-90’dır. Yağ/su dağılım katsayısı yüksek olduğundan vücutta çok geniş bir dağılım gösterir. Doksisiklin renal klirensi en düşük ve biyolojik yarı ömrü en uzun tetrasiklin türevi olup, mikrobiyolojik olarak inaktif formda dışkı ile atılır. Safra içinde plazmadakinden 5-10 kez daha yüksek yoğunluklarda birikir. Safra ile bağırsaklara atılan doksisiklinin bir kısmı geri emilerek enterohepatik dolaşıma katılır.

MEDOX %20 Oral Çözelti, etçi hindi ve tavuklar ile rumen faaliyetleri başlamamış buzağılarda doksisikline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ürogenital sistem, solunum sistemi, yumuşak doku ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Buzağı:Colibacillosis, Colisepticemia, Chlamydiasis, Pasteurellosis, diğer solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları, omphalitis, poliarthiritis
Tavuk ve Hindi:Mycoplasma sp.,Staphylococcusaureus, Streptococcus sp., E.coli, Salmonella sp., Chlamydia sp., Haemophilus sp. vePasteurella sp.

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”  
Buzağılarda;10 mg/kg canlı ağırlık/ gün dozunda, pratik olarak her 20 kg’lık canlı ağırlık için günde 1ml ilaç kullanılır. Gerekli olan miktar yeteri kadar su ile (süt ile karıştırmayınız) karıştırılarak içirilir. Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir.
Tavuk ve hindilerde,10-20 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda, pratik olarak her 1000 kg canlı ağırlık için günde 50-100ml MEDOX kullanılır. Gerekli olan miktar hayvanların günlük içme sularına karıştırılarak kullanılır. İlaçlı suyun uygulanmasından 2-3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir. İlaçlı su her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır. Tedaviye 3-5 gün devam edilir.

E-BÜLTENE KAYIT OL