TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
TILOMED %30 Oral Çözelti
TILOMED %30 Oral Çözelti, her ml’sinde 300 mg Tilmikosin baza eşdeğer Tilmikosin fosfat içeren, sarı amber renkli, berrak, kokusuz, ağızdan alınmaya özgü bir çözeltidir.
 
Tavuk Hindi

TILOMED %30 Oral Çözelti,Tilmikosine duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı etkili bir formülasyondur. Tilmikosin Tilosinden sentezlenmiş yarı sentetik makrolit grubu bir antibakteriyeldir. Bakteri hücresinde protein sentezini inhibe ederek etki gösterir. Etki spektrumu açısından tilosine benzer ancak Pasteurella sp.’ye karşı daha etkindir.
Başlıca duyarlı bakteriler:Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactica, Corynebacterium pyogenes, Clostridium perfringens, Mycoplasma sp., Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella hemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Fusobacterium necrophorum’dur.
Kanatlılarda oral yolla verildikten sonra hızlıca emilerek kan dolaşımına ve kandan da hızla enfeksiyon bölgelerine dağılır. Akciğerde (2,3 μg/ml) ve hava keselerinde (3,29 μg/ml) en yüksek Tilmikosin konsantrasyonuna tedaviden 48 saat sonra ulaşırken, kanda 10 μg/ml’lık en yüksek plazma seviyesine 84 saat sonra ulaşır. Uygulamadan 6 saat sonraya kadar akciğer ve hava keselerinde Tilmikosin bulunur. Akciğerdeki en yüksek ilaç konsantrasyonu seruma oranla 6,2 kat daha büyüktür. Kısmen dimetile ve hidroksile olur ya da sülfata indirgenir. Esas olarak karaciğer ve böbreklerde yoğunluğu yüksektir, bunun yanında daha az oranda da kas ve yağlara dağılır. İdrar ve safra yolu ile atılır. 

TILOMED %30 ORAL ÇÖZELTİ, etçi tavuklarda ve hindilerde Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve diğer duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

‘Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde’
Farmakolojik Doz:Tilmikosinin kanatlı hayvanlardaki günlük dozu 15-20 mg/kg canlı ağırlık olarak hesaplanarak içme suyuna ilave edilir.
Pratik Doz:1000 kg canlı ağırlık için 50-70ml Tilomed içme suyuna karıştırılarak günlük doz olarak verilir. Uygulamaya 3 gün devam edilir. Semptomlar kaybolduktan sonra 1-2 gün tedaviye devam edilmelidir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tedavi sırasında önerilen dozlar aşılmamalıdır. 

E-BÜLTENE KAYIT OL