TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
MEDIQUINOL % 20 Oral Çözelti
MEDIQUINOL % 20 Oral Çözeltiberrak, açık sarı renkli bir çözelti olup 1 ml’sinde;200 mg Enrofloksasin içerir.
Tavuk Hindi Buzağı Koyun

MEDIQUINOL % 20 Oral Çözelti’nin etkin maddesi olan enrofloksasin; üçüncü kuşak florokinolon grubu  bir geniş spektrumlu antibakteriyeldir. Bir bakteri enzimi olan DNA–giraz enzimini inhibe ederek, bakterilerin ölümüne neden olur. Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram pozitif bakteriler üzerinde güçlü bakterisidal etkisi vardır.
Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline direçli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir.
Strep. suis, Strep. agalactia, Strep dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.
Anaerobik kokların çoğu,  Clostridium sp., Bacteroides sp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.
Bütün hayvan türlerinde oral verilmesinden sonra hızla emilerek, 30 dakika ile 1 –2 saat içinde vücut doku ve sıvılarına yayılır. En yüksek konsantrasyon karaciğerde oluşur. Biyoyararlanımı % 80 olup plazma proteinine bağlanma oranı ise % 30 ‘dan daha azdır. Yarılanma ömrü 2–6 saat olup, değişime uğramadan, çoğunluğu böbreklerden idrar yoluyla ve az bir kısmı da safra/gaita yoluyla atılır. 

Etçi tavuklarda; enrofloksasine duyarlı Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı, enfeksiyöz synovitis, tavuk tifosu ve paratifosu, E.coli enfeksiyonları ( coli bacillosis, coli septicemia ) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Rumeni gelişmemiş buzağılarda;enrofloksasine duyarlı Gram negatif ve Gram pozitif aerobiK bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen pleuropneumonia, gastroenteritis gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında, septisemi, kolibasillosisde ve diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, ayrıca viral hastalıkların siprofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır. 

‘Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde’

MEDIQUINOL %20Oral Çözelti’nin etçi tavuklarda uygulanacak dozu 5 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, içme suyuna ilave edilerek kullanılır. Pratik olarak 2000 kg canlı ağırlığındaki kanatlı sürüsüne 100 ml ilaç ortalama 1 gün için yeterlidir. Hastalığın şiddetine bağlı olarak 3-5 gün boyunca içirilir. Rumen aktivitesi başlamamış buzağılarda ise ilaç dozu 1,25 mg/kg canlı ağırlık/gün esası ile 40 kg canlı ağırlığa 0,5 ml MEDIQUINOL % 20olacak şekilde içme suyuna ilave edilerek 3-5 gün süreyle uygulamaya devam edilir. Etkinlik kaybının olmaması açısından ilaçlı suyun günlük olarak hazırlanması gerekir.

E-BÜLTENE KAYIT OL