TR RU AR EN FR
+90 216 593 44 41
MEDOX Oral Çözelti Tozu
MEDOX Oral Çözelti Tozu sarı renkli kristal partiküllerden oluşan toz olup, 1gr’ında; 577 mg (500 mg doksisikline eşdeğer) Doksisiklin hiklat içerir.
Tavuk Hindi Buzağı

MEDOX Oral Çözelti Tozu etken maddesi Doksisiklin, yarı sentetik, tetrasiklin türevi geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Çok sayıda gram pozitif ve gram negatif bakteriye karşı bakteriyostatik etki gösterir. Bakteri ribozomunun 30 S alt ünitesindeki reseptöre başlanarak mRNA ribozomundaki akseptöre, aminoasil tRNA’nın bağlanmasını engeller ve peptid zincirine yeni amino asit başlayamadığından protein sentezini inhibe eder.
Doksisiklinin etkili olduğu bakteriler aşağıdaki gibidir;
Gram-pozitif aeroblar bakteriler (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaerob bakteriler (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir.
Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klepsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp.’ye etkisi değişkendir.
Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.
Oral yolla uygulandığında genç ruminantlarda ortalama 2-8 saat içinde, kanatlılarda ise 12 saatte maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır ve etkin düzeyini ortalama 6-12 saat korur. Biyoyararlanımı ortalama %80-90’dır. Yağ/su dağılım katsayısı yüksek olduğundan vücutta çok geniş bir dağılım gösterir. Doksisiklin renal klirensi en düşük ve biyolojik yarı ömrü en uzun tetrasiklin türevi olup, mikrobiyolojik olarak inaktif formda dışkı ile atılır.

MEDOX Oral Çözelti Tozu,etçi hindi ve tavuklar ile rumen faaliyetleri başlamamış buzağılarda doksisikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Buzağı:Colibacillosis, Colisepticemia, Chlamydiasis, Pasteurellosis, diğer solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları, omphalitis, poliarthiritis
Tavuk ve Hindi:Kronik solunum sistemi hastalığı (M. gallisepticum), Ornithosis (Chlamidia psittaci), Enfeksiyöz Synovitis (M.synovia), Kolera (P. multocida).

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Buzağılarda10 mg/kg canlı ağırlık/ gün dozunda, pratik olarak her 25 kg’lık canlı ağırlık için günde 0,5 gram toz kullanılır. Gerekli olan miktar yeteri kadar su ile (süt ile karıştırmayınız) karıştırılarak içirilir. Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir.
Tavuk ve hindilerdeise 20 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda, pratik olarak her 250 kg canlı ağırlık için günde 10 gram toz kullanılır. Gerekli olan miktar hayvanların günlük içme sularına karıştırılarak kullanılır. İlaçlı suyun uygulanmasından 2-3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir. İlaçlı su hergün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır. 

E-BÜLTENE KAYIT OL